Eksistentiel krise

Her er en spændende side jeg faldt over i en søgen på google efter en klar definition af ordet “empati” –> www.psykosyntese.dk På denne side faldt jeg så over flg. uddrag, som jeg synes passer skræmmende godt på nutidens unge, der i større og større grad afbilleder sig selv, og sætter spørgsmålstegn ved deres udseende, væremåde etc.

En af de vigtige forklaringer til at Selvet vender tilbage til værdighed er den utrolige søgen efter selv-identitet. Førhen tog et menneske sig så at sige for givet. Han accepterede sig som han var, eller oftere, han identificerede sig selv med den gruppe han tilhørte: familien, klanen, stammen, klassen, nationen – eller, hvis han var religiøs, med et eller andet stort væsen eller med Gud.

Men i vores tid, der meget vel kan være en tid i stor krise, da falder alle disse identifikationer bort og individet kastes tilbage i sig selv. Det forundrer ham for han ved ikke hvem han er og det er hovedårsagen til denne udbredte ”eksistentielle pine.” Denne søgen bringer ofte mennesker ind i en helt ny type af identifikationer – med midlertidige grupper, deres seksualitet, arbejde, hobby osv. Men før eller senere vil disse identifikationer falde bort og krisen vender tilbage. Vejen ud af krisen findes gennem undersøgelsen og opdagelsen af hvem vi er, gennem oplevelsen af det personlige selvs bevidsthed der er uafhængig af alle identifikationer og i en videre betydning af dette selv, som en refleksion af det transpersonlige Selv.

Kilde: Roberto Assagioli i artiklen Sjælens genkomst i den moderne psykologi.

This entry was posted in Dagligdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *