Emballage: Fremlæggelse

Så oprandt dagen hvor vi skulle fremlægge vores emballage-projekt. Det foregik nede på 1. sal ved F&T’s kontorer og der blev stillet stole på på rad og række så alle kunne være der (og det var en del!) –> IMS, PAB og to fra KAPPA skulle og være tilstede ved fremlæggelserne fra 09:00 – 12:00 men de dukkede ikke op, så vi begyndte at fremlægge kl 09:15 efter at have ventet på dem. Øv øv. Det var ellers også en motivationsfaktor hvis de havde været der.

Vi var gruppe 1, så vi fremlægde først og det gik super godt. Manglede dog en fra gruppen der ikke nåede toget, men jeg fremlagde bare den del som han skulle stå for. Det hele foregik på engelsk pga. gæstestuderende og den ene lærer fra Irland (Andrew).
Vi holdt os inden for tidsrammen for fremlæggelsen: 10 min sharp :)

Debriefing til sidst med ris og ros til lærerne etc. Andrew var imponeret over vores arbejdsindsats i forhold til det han har set i England, så det var sjovt lige at få den vinkel på det: “You all seem very committed to what you do!”.

Og så… JULEFERIE!!

This entry was posted in Dagligdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *