Billeddannelse med Ken Denning

Så sluttede selvvalg 1 og følgende uge byder nu på billeddannelse med Ken Denning. Jeg glæder mig til at se, hvad det munder ud i. Vi skal lave 3 store malerier i alt (jeg kender ikke de præcise mål, men det kunne godt være A0-format!). Dogme-reglerne er flg.:

  1. Vi skal arbejde på dem alle 3 sideløbende med hinanden
  2. Vi må kun bruge 2 farver pr. maleri
  3. Det skal have noget at gøre med emnet “sofa-maleri”


Vi har fået det store seminarrum som værksted, så vi brugte det meste af dagen i dag på at rydde det, samt grunde vores paplærreder med hvid maling.

Jeg brainstormede med Anders, og vi endte med en masse sjove idéer. Vi udvalgte en idé om, at lave en serie ud af de tre malerier – en serie som handler om det overfladiske ved de masseproducerede sofa-malerier. Det kommer nok til at munde ud i noget a la dette:

Selve maleriet (her repræsenteret med krydset) og påsat et sted nedenfor en label med teksten “HUSK SOFA” eller “TIL SOFA” som en lille reminder om, at dette maleri faktisk kun bør købes, hvis du husker en sofa (der matcher maleriet).

Og nu til noget helt andet…

DHL havde forsøgt at levere mit Lomo kamera i dag ved 11-tiden, men da var jeg på skolen. Jeg har sendt dem en mail hvori jeg har forespurgt en genlevering – denne gang til Designskolens adresse. Jeg vil lige ringe til dem i morgen for at undgå nogle dumme misforståelser!

This entry was posted in Dagligdagen, Designskolen Kolding and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *