Design:Startup (Sander Jensen)

Vi checkede en masse sites online – konkurrenter samt inspirationskilder. Der er skræmmende mange coaching sites der ikke går specielt meget op i selve layoutet / designet af deres web site.

Derudover så vi på forskellige “gimmicks” – personlige ting som folk kan huske en på.

Gennemgik eller bare vores kommunikationsveje fra i går.

This entry was posted in Afgang 08. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *